75 Ernstig verwaarloosde runderen afgevoerd

Coevorden – Bij en melkveehouder in de gemeente Coevorden zijn 75 afgevoerd. De dieren waren ernstig verwaarloosd en er was geen andere mogelijkheid dan de dieren af te voeren.

De NVWA heeft tegen deze veehouder al eerder opgetreden. Naast het afvoeren van de dieren maakt de NVWA ook proces-verbaal op.

De NVWA treedt strafrechtelijk en bestuursrechtelijk op tegen ernstige dierenwelzijnsovertredingen. Bij het strafrechtelijk traject maakt de NVWA proces-verbaal op en stuurt dit naar het Openbaar Ministerie.

Het is vervolgens aan de Officier van Justitie en uiteindelijk de rechter om een passende straf op te leggen. Het bestuursrechtelijk traject is naast sanctionerend (bestuurlijke boete) ook gericht op herstel.

De NVWA kan op basis van bestuursrecht afdwingen dat de situatie voor de dieren snel verbeterd wordt of – als dat niet snel genoeg kan – de dieren voor de nodige diergeneeskundige verzorging overbrengen naar een opslaghouder waar goed voor de dieren wordt gezorgd.

Een verbod op het houden van dieren bij overtreding van de dierenwelzijnsregels kan op dit moment alleen door de strafrechter opgelegd worden.